Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,14 November , 2018 ) ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
آرشیو مناقصه / مزایده
 
خانه / مزایده و مناقصات / توزيع نیروی برق شهرستان مشهد

توزيع نیروی برق شهرستان مشهد
مناقصه محدود شماره م / 4 / 95 ( دو مرحله ایی )
مناقصه عملیات سیمبان کنتور م/5/95
فراخوان شماره 1 / 95 ( شرکت توزیع نیروی برق مشهد )
مناقصه شماره 2 - 95 ( ارزیابی کیفی )
تجدید مناقصه خرید انواع پایه سیمانی
خريد مقره کششي سیلیکون رابر و مقره سنجاقي کامپوزيت 02 کیلوولت
نظارت بر عملکرد پیمانکار قرائت کنتور، توزیع قبوض و وصول مطالبات مشترکین عادی
خرید سیم و کابل 95/8
مناقصه محدود دو مرحله ائی م / 10 / 95 ( خرید خدمات کارشناسی به منظور طراحی پروژه ها )
مناقصه محدود یک مرحله اي احداث شبکه و نصب ترانس در رودخانه زشک
مناقصه دو مرحله ایی م / 13 / 95
مناقصه محدود دو مرحله ائ م / 12 / 95 - ارائه خدمات نفر ماهی مالی و اداری
خرید لوله سر درب مشترکین تکفاز و سه فاز شماره 95-13
آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 95/3
فرخوان عمومی شماره 95/4 ارزیابی کیفی جهت عملیات حوزه ITتوزیع برق شهرستان مشهد
مناقصه محدود شماره 15م95 شرکت توزیع شهرستان مشهد
مناقصه محدود یک مرحله ای شماره م / 7 /96
مناقصه محدود دو مرحله ای شماره م/96/2
تمدید مناقصه محدود م / 7 /96
مناقصه محدود دو مرحله ائی شماره م /96/14
ارایه خدمات پرسنل نفرماهی در حوزه فنی
ارایه خدمات پرسنل نفرماهی در حوزه مالی -اداری و خدمات
مناقصه محدود 401-97
دعوتنامه فراخوان عمومي شماره 97/02
فراخوان مناقصه شماره 97/03
مناقصه محدود 403-97
بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات


:: بازدید و تهیه طرح واگذاری انشعابات
:: مناقصه محدود 403-97
:: فراخوان مناقصه شماره 97/03
:: دعوتنامه فراخوان عمومي شماره 97/02
:: مناقصه محدود 401-97
:: ارایه خدمات پرسنل نفرماهی در حوزه مالی -اداری و خدمات
:: ارایه خدمات پرسنل نفرماهی در حوزه فنی
:: مناقصه محدود دو مرحله ائی شماره م /96/14
:: تمدید مناقصه محدود م / 7 /96
:: مناقصه محدود دو مرحله ای شماره م/96/2
:: مناقصه محدود یک مرحله ای شماره م / 7 /96
:: مناقصه محدود شماره 15م95 شرکت توزیع شهرستان مشهد
:: فرخوان عمومی شماره 95/4 ارزیابی کیفی جهت عملیات حوزه ITتوزیع برق شهرستان مشهد
:: آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 95/3
:: خرید لوله سر درب مشترکین تکفاز و سه فاز شماره 95-13
:: مناقصه محدود دو مرحله ائ م / 12 / 95 - ارائه خدمات نفر ماهی مالی و اداری
:: مناقصه دو مرحله ایی م / 13 / 95
:: مناقصه محدود یک مرحله اي احداث شبکه و نصب ترانس در رودخانه زشک
:: مناقصه محدود دو مرحله ائی م / 10 / 95 ( خرید خدمات کارشناسی به منظور طراحی پروژه ها )
:: خرید سیم و کابل 95/8