اخبار شرکت های توزیع نیروی برق
 • اخبار جدید برق مصرفی ادارات توسط برق تبریز کنترل می شود ( توزيع نیروی برق تبريز ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کنترل برق مصرفی ادارات خبر داد.... برق مصرفی ادارات توسط برق تبریز کنترل می شود ادامه ...
 • اخبار جدید برق اهواز خبرداد: نصب 1400 دستگاه کنتورهوشمنددرامور برق منطقه سه اهواز ( توزيع نیروی برق اهواز ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  مدیراموربرق منطقه سه اهواز: بمنظورمدیریت مصرف برق وپیمایش لحظه ای میزان بار،کاهش تلفات و همچنین تحق... برق اهواز خبرداد: نصب 1400 دستگاه کنتورهوشمنددرامور برق منطقه سه اهواز ادامه ...
 • اخبار جدید برنامه رادیویی پرتو با موضوع نحوه مشارکت در طرح حذف قبوض کاغذی برق ( توزيع نيروی برق استان سمنان ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  هجدهمین قسمت برنامه رادیویی پرتو با موضوع نحوه مشارکت در طرح حذف قبوض کاغذی برق مصرفی از صدای مرکز س... برنامه رادیویی پرتو با موضوع نحوه مشارکت در طرح حذف قبوض کاغذی برق ادامه ...
 • اخبار جدید از ابتدای تیرماه صورت می پذیرد؛ تغییر نام رایگان انشعاب برق در استان سمنان ( توزيع نيروی برق استان سمنان ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  طرح تغییر نام رایگان انشعاب برق در استان سمنان از ابتدای تیرماه سال جاری اجرائی می شود.... از ابتدای تیرماه صورت می پذیرد؛ تغییر نام رایگان انشعاب برق در استان سمنان ادامه ...
 • اخبار جدید به همت اداره برق مهرگان انجام شد: اجرای طرح تعویض هادی های بدون روکش با هادی های روکش دار 20 کیلوولت در شهرک صنعتی مشهد (کلات) ( توزيع نیروی برق شهرستان مشهد ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  در سال رونق تولید و بدنبال استراتژی و چشم انداز توزیع برق مشهد، طرح تعویض 21 کیلومتر هادی بدون روک... به همت اداره برق مهرگان انجام شد: اجرای طرح تعویض هادی های بدون روکش با هادی های روکش دار 20 کیلوولت در شهرک صنعتی مشهد (کلات) ادامه ...
 • اخبار جدید معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر در بازدید از اقدامات توزیع برق مشهد عنوان کرد: دکتر اسماعیل نیا: فعالیت های توزیع برق مشهد نشانه بارز اخلاق، وجدان کاری و حفظ سرمایه کشور است ( توزيع نیروی برق شهرستان مشهد ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  دکتر علی اصغر اسماعیل نیا معاون مالی و پشتیبانی شرکت توانیر در جریان بازدید از اداره نگهداری و هماهن... معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی توانیر در بازدید از اقدامات توزیع برق مشهد عنوان کرد: دکتر اسماعیل نیا: فعالیت های توزیع برق مشهد نشانه بارز اخلاق، وجدان کاری و حفظ سرمایه کشور است ادامه ...
 • اخبار جدید ارزیابی عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در محور صیانت از حقوق شهروندی ( توزيع نيروی برق استان سمنان ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  با حضور تیم بازرسی مشترک استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، عملکرد شرکت توزیع برق استان سمنان... ارزیابی عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در محور صیانت از حقوق شهروندی ادامه ...
 • اخبار جدید ساعت کاری ادارات استان اردبیل از ۲۷ خرداد تغییر کرد ( توزيع نيروی برق استان اردبيل ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ، از تغییر ساعت کاری ادارات و کلیه دستگاه های اجرایی است... ساعت کاری ادارات استان اردبیل از ۲۷ خرداد تغییر کرد ادامه ...
 • اخبار جدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز: کاهش پیک مصرف با تغییر ساعات اداری در برق تبریز ( توزيع نیروی برق تبريز ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: در راستای مدیریت مصرف از اول تیر ماه تا پایان مرداد ماه ساع... مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز: کاهش پیک مصرف با تغییر ساعات اداری در برق تبریز ادامه ...
 • اخبار جدید مهندس بابک اسدی، از مدیران پیشکسوت شرکت توزیع برق تهران بزرگ آسمانی شد ( توزيع نیروی برق تهران بزرگ ۱۳۹۸/۳/۲۹ )
  مهندس بابک اسدی، مدیر اسبق منطقه برق بیهقی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ پس از تحمل رنج بیماری، صب... مهندس بابک اسدی، از مدیران پیشکسوت شرکت توزیع برق تهران بزرگ آسمانی شد ادامه ...