اخبار شرکت های توزیع نیروی برق
 • اخبار جدید الزام تبدیل شبکه های سیمی در حریم به کابل خودنگهدار تا پایان امسال در یزد ( توزيع نیروی برق استان يزد ۱۳۹۷/۳/۲۷ )
  کرد : بر اساس تصمیم کمیته عالی ایمنی ، امورها مکلف به تبدیل شبکه های سیمی در حریم به کابل خودنگهدار ... الزام تبدیل شبکه های سیمی در حریم به کابل خودنگهدار تا پایان امسال در یزد ادامه ...
 • اخبار جدید مانور سنجش آمادگی اکیپ های عملیاتی در یزد برگزار می شود ( توزيع نیروی برق استان يزد ۱۳۹۷/۳/۲۷ )
  دبیر کمیته بحران و پدافند غیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از برگزاری مانور سنجش امادگی اکیپ ه... مانور سنجش آمادگی اکیپ های عملیاتی در یزد برگزار می شود ادامه ...
 • اخبار جدید پایان مرحله نخست و آغاز مرحله دوم پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه HSE در یزد ( توزيع نیروی برق استان يزد ۱۳۹۷/۳/۲۷ )
  مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از پایان مرحله نخست پیاده سازی سیستم م... پایان مرحله نخست و آغاز مرحله دوم پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه HSE در یزد ادامه ...
 • اخبار جدید کولر گازی برای یزد مناسب نیست ( توزيع نیروی برق استان يزد ۱۳۹۷/۳/۲۷ )
  مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت : هزینه برق مصرفی کولر گازی نسبت به کول... کولر گازی برای یزد مناسب نیست ادامه ...
 • اخبار جدید پیش بینی پیک مصرف کل استان به رقم 1600 مگاوات ( توزيع نیروی برق استان يزد ۱۳۹۷/۳/۲۷ )
  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از پیش بینی پیک مصرف کل استان به رقم 1600 مگاوات انرژی برق د... پیش بینی پیک مصرف کل استان به رقم 1600 مگاوات ادامه ...
 • اخبار جدید بهره برداری از ایستگاه هوائی توزیع برق در شهرستان شاهرود ( توزيع نيروی برق استان سمنان ۱۳۹۷/۳/۲۴ )
  طرح بهره برداری از یک ایستگاه هوائی توزیع برق در خیابان پزشکی قانونی واقع در رو به روی مسجد 14معصوم ... بهره برداری از ایستگاه هوائی توزیع برق در شهرستان شاهرود ادامه ...
 • اخبار جدید مشترکین اداری با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در پیک بار تابستان، مشمول پاداش می‌شوند ( توزيع نيروی برق استان فارس ۱۳۹۷/۳/۲۳ )
  معاون فروش وخدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: مشترکین اداری، درصورت همکاری در کاهش ... مشترکین اداری با کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق در پیک بار تابستان، مشمول پاداش می‌شوند ادامه ...
 • اخبار جدید نرخ خاموشی در استان به ازای هرمشترک 2/65 دقیقه در روز ( توزيع نيروی برق استان اردبيل ۱۳۹۷/۳/۲۳ )
  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت : نرخ خاموشی در استان به ازای هرمشترک 2/65 دقیقه در... نرخ خاموشی در استان به ازای هرمشترک 2/65 دقیقه در روز ادامه ...
 • اخبار جدید معارفه معاونین بهره برداری و برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان ( توزيع نيروی برق استان سمنان ۱۳۹۷/۳/۲۳ )
  در نشست شورای معاونین و مدیران شرکت توزیع برق استان، معاونین بهره برداری و دیسپاچینگ و برنامه ریزی و... معارفه معاونین بهره برداری و برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان ادامه ...
 • اخبار جدید نهادینه سازی فرهنگ مدیریت بهینه مصرف از لحاظ فرهنگی و فنی یک ضرورت است ( توزيع نيروی برق استان سمنان ۱۳۹۷/۳/۲۲ )
  نشست شورای معاونین و مدیران شرکت توزیع برق استان سمنان با موضوع مدیریت پیک بار تابستانی برگزار شد .... نهادینه سازی فرهنگ مدیریت بهینه مصرف از لحاظ فرهنگی و فنی یک ضرورت است ادامه ...