Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Tuesday,16 October , 2018 ) ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۴ مهر
  صفحه اصلی » » درباره ما » اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق  در چهار فصل تدوین شده است که میتوانید در زیر مشاهده کرده یا دریافت کنید :


فصل اول : کلیات
فصل دوم :  شرایط عضویت ، تعلیق ،سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی
فصل سوم : ارکان انجمن صنفی
فصل چهارم :سایر مقررات

 

 

اساسنامه انجمن,اساسنامه ,انجمن اساسنامه انجمن,اساسنامه ,انجمن Forum_Statute None None None None انجمن اساسنامه