Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Sunday,25 February , 2018 ) ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
  صفحه اصلی » » کمیسیون ها » کمیسیون منابع انسانی

کمیسیون منابع انسانی

 

کمیسیون منابع انسانی

این کمیسیون در سال 93 و با هدف پیگیری چالشها و مشکلات در حوزه منابع انسانی شرکتهای توزیع شکل گرفت. این کمیسیون تاکنون با برگزاری چندین جلسه در محل انجمن و شرکت توانیرو با حضور همکاران منابع انسانی شرکت توانیرنسبت به تدوین دستورالعمل "نظام سازماندهی ، توانمند سازی و نگهداشت نیروهای شرکتهای پیمانکاری"  اقدام نمود. که خوشبختانه این دستور العمل پس از بررسی های لازم از سوی شرکت توانیر به کلیه شرکتهای توزیع نیروی برق نیز ابلاغ گردید. همچنین با برنامه ریزی های بعمل آمده مقرر شده است این کمیسیون درسال جاری و در ادامه فعالیت ها،  به شناسایی سایر چالشهای شرکتهای توزیع در حوزه منابع انسانی اقدام نماید. دراینجا فرصت را محترم درخواست می شود چالش های پیش روی بخش توزیع در شاخه های مربوط به کمیسیون های تخصصی از جمله چالش های مربوط به منابع انسانی را به این انجمن اعلام و درخواست شود که نسبت به بررسی و تهیه راهکارهای مربوطه جهت ارائه به شرکت توانیر اقدام نمایند.

 

HR-Commission None None None None None None