Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Monday,11 December , 2017 ) ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ آذر
 
کاربرد gis در صنعت برق
ما هم مي‌توانيم
مديريت نقدينگي وگردش مالي شركت هاي توزيع
شناسایی فرآیندهای سازمانی و انتخاب فرآیندهای کاندید و بازطراحی
كنترل مستقيم بارهای وقفه پذير به منظور پيكسايی و كاهش هزينه توسط الگوريتم SA چند هدفه
برنامه ریزی جهت ایستگاه شارژ خوروهای الکتریکی با انتخاب سیستم ذخیره ساز مناسب
تاثير ساعت ذخيره روشنايي روز بر مصرف انرژي برق
بررسی تطبیقی استفاده غیر مجاز(سرقت برق)در حقوق ایران و کشورهای فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان و مصر
(Benchmarking) بهکاوی یا محک زنی یا الگو برداری

 
 

سایر