Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Sunday,23 July , 2017 ) ۱۳۹۶ يکشنبه ۱ مرداد
 خانه / مقالات / تألیف همکاران شرکت های توزیع / اصول انتخاب وبرآورد ظرفیت و بکارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع

( ۱۳۹۵/۴/۲ )
اصول انتخاب وبرآورد ظرفیت و بکارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق

پست های هوایی وزمینی توزیع برق همچون سلول های زنده یک بافت شهری وظیفه دریافت انرژی از شبکه برق و تزریق آن در نقاط مختلف را به عهده دارد. به همین خاطر در طراحی و احداث آنها می بایست ... ...

   
مطالب مرتبط
 
 

None None None None None None