Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Thursday,27 February , 2020 ) ۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
آرشیو مناقصه / مزایده
 
خانه / مزایده و مناقصات / توزيع نیروی برق استان لرستان / آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/1 تا 98/3

توزيع نیروی برق استان لرستان
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/1 تا 98/3

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد انجام خدمات خودرويي واياب وذهاب كاركنان و خرید کالاهای مورد نیاز خود را به شرح اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.جزئيات وشرايط مناقصه بشرح ذيل ميباشد:

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد ريالي

به ريال

مبلغ تضمين شركت درمناقصه به ريال

 

مدت اجراي قرارداد

1

خريد 66400 کیلوگرم سيم هادي هوايي آلومينيومي بدون روكش  نمره 120 و 70 بامغز فولاد ازنوع ACSR

1/98

------

000, 000, 050, 1

از تاريخ مبادله قرارداد  تا تاریخ 15/4/1398 مي باشد .

2

خرید 1330 اصله پایه بتونی انواع مختلف

2/98

------

000, 000, 785

از تاريخ مبادله قرارداد  تا تاریخ 15/4/1398 مي باشد .

3

مناقصه انجام خدمات خودرويي واياب وذهاب كاركنان

3/98

000, 000, 450, 77

000, 000, 574, 2

از تاریخ 17/2/98 بمدت یکسال شمسی میباشد

1-نحوه دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل PDF ازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند:        

الف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:    www.setadiran.ir

ب- سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس : www.ledc.ir      

ج- شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به آدرس :  www.tender.tavanir.org.ir 

د- پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس:  www.iets.mporg.ir

ه-  انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرس: www.edca.ir   

درصورت تهيه اسناد از اين طريق ، اصل فيش واريزي مبلغ 250،000ريال موضوع بند2 اين آگهي ميبايست بهمراه پاكات «الف» جهت مناقصه گزار ارسال گردد .

 2-  نحوه خريدودريافت اسناد مناقصه: واريزمبلغ 000/250ریال(دويست و پنجاه هزار ريال به حروف) به حساب شماره 0106123340002 سيبا بانک ملی ايران شعبه برق خرم آباد کد(6420) بنام شرکت توزيع برق استان لرستان وارائه فيش واريزی

3-  مهلت زمانی دريافت اسنادمناقصه:ازتاريخ17/1/98تا 26/1/98درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر.

4 - آخرين مهلت تحويل پاكات : پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 5/2/98

5- زمان ومحل بازگشايي پاکات «الف» و«ج» : پاكات الف ساعت 10صبح روزشنبهمورخ 7/2/98درمحل سالن كنفرانس بازگشايي خواهند شد. وبازگشايي پاكات«ج» ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ9/2/98پس از اعلام نتایج کمیته فنی انجام خواهد شد.

6-  محل تحويل پاکات پيشنهادي: پیشنهاد دهندگان میبایست پاکات پیشنهادی خود را هم بصورت الکترونیکی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:  (www.setadiran.ir بارگزاری وارسال نموده و هم بصورت فیزیکی (دستی) به نشانی خرم آبادـخيابان انقلاب ـميدان 22 بهمن(كيو) ،بلوار ولايت، بلوار حج-ساختمان حوزه ستادی شركت توزيع برق استان لرستان- با پست سفارشي يا تحويل حضوري به دبيرخانه واخذ شماره ثبت وتاريخ تحويل ازدبيرخانه ارسال نمایند.

                                                   جهت دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

 

شرايط مناقصه:

1-      داشتن گواهی تأیید صلاحیت سال 1397 از اداره کل تعاون،كار ورفاه اجتماعی استان محل دفترمناقصه گر(پيشنهاددهنده)جهت رديف 3 جدول بالا الزامی است .

2-      حداقل سوابق كاري لازم مرتبط با موضوع مناقصه براي شركت درمناقصه ردیف 3جدول بالا یک سال شمسي ميباشد.

3-      فروشنده ملزم به رعايت استانداردهاي مرتبط با موضوع قرارداد (استانداردهاي وزارت نیرو, ملي و بين المللي) با هماهنگي دستگاه نظارت مي باشد.

4-      مناقصه گزار درردياقبول يک ياتمام پيشنهادات رسيده مختاراست .

5-      هزينه آگهی يک يا دونوبت یابیشتر درروزنامه های كثيرالانتشار کشوری يا استانی بعهده برندگان مناقصه ميباشد.

6-     به پيشنهادات مبهم ,مخدوش، مشروط، فاقدامضاء يادارای امضای غيرمجاز و سپرده های کمتر ازميزان تعيين شده،چک شخصی و نظايرآن و پيشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درآگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهدشد.

§         سايراطلاعات وجزئيات دراسنادمناقصه درج شده است. ضمناً آگهی مذکورازطريق سايت هاي ذكر شده در بالا قابل مشاهده است.

§         براي كسب اطلاعات بيشترميتوانيد با شماره تلفن 4-33228001 066  امورپشتيباني- اداره تداركات و قراردادها(داخلي324 و 326) تماس حاصل نمائيد .

                                              روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

 


:: فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره98/34
:: تهيه بخشی از مصالح و اجراي عمليات مربوط به برونسپاری بي نام طرحهاي رفع حريم شبكه فشار ضعيف و فشار مت
:: تهیه بخشی از مصالح و اجرای طرح های رفع ضعف ولتاژ بانام در حوزه مديريتهاي نواحی توزيع برق باكري-باهنر
:: فروش غرفه های اقلام اسقاطی موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجانغربی
:: خرید انواع سرور هما ، اسکادا و مشترکین
:: فروش انواع سیم وکابل(مسی و آلومینیومی)اسقاطی موجود در انبار مرکزی شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی
:: فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه ارایه خدمات مالی -اداری فنی و مهندسی
:: خریددوربين هاي نظارت تصويري بالت و دام
:: خرید 72 دستگاه رایانه شخصی(PC) (تجدید)
:: خرید انواع چراغ لاک پشتی
:: خرید آمپرمتر 20 کیلوولت رادیوئی، فازمتر دوبل و تستر ولتاژ شبکه
:: خریدانواع کابل فشار متوسط آلومینیومی
:: خرید انواع کابل فشارضعیف مسی وآلومینیومی
:: آگهــي فراخوان مزايده عمومي شماره 98/2
:: خرید انواع تابلو کمپکت
:: خرید سه دستگاه اتوبوستر سه فاز بیست کیلوولت
:: خرید370 اصله انواع تیر چوبی 9 و 12 متری
:: قرائت کنتور و قطع و وصل و... کلل استان و نصب و اصلاح کنتور کل استان بجز شهرستان ارومیه
:: فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره98/33
:: تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار (38-11-98)