Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Friday,26 April , 2019 ) ۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
آرشیو مناقصه / مزایده
 
خانه / مزایده و مناقصات / توزيع نیروی برق استان لرستان / آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/1 تا 98/3

توزيع نیروی برق استان لرستان
آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/1 تا 98/3

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد انجام خدمات خودرويي واياب وذهاب كاركنان و خرید کالاهای مورد نیاز خود را به شرح اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله اي به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.جزئيات وشرايط مناقصه بشرح ذيل ميباشد:

رديف

موضوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ برآورد ريالي

به ريال

مبلغ تضمين شركت درمناقصه به ريال

 

مدت اجراي قرارداد

1

خريد 66400 کیلوگرم سيم هادي هوايي آلومينيومي بدون روكش  نمره 120 و 70 بامغز فولاد ازنوع ACSR

1/98

------

000, 000, 050, 1

از تاريخ مبادله قرارداد  تا تاریخ 15/4/1398 مي باشد .

2

خرید 1330 اصله پایه بتونی انواع مختلف

2/98

------

000, 000, 785

از تاريخ مبادله قرارداد  تا تاریخ 15/4/1398 مي باشد .

3

مناقصه انجام خدمات خودرويي واياب وذهاب كاركنان

3/98

000, 000, 450, 77

000, 000, 574, 2

از تاریخ 17/2/98 بمدت یکسال شمسی میباشد

1-نحوه دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل PDF ازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند:        

الف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:    www.setadiran.ir

ب- سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس : www.ledc.ir      

ج- شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به آدرس :  www.tender.tavanir.org.ir 

د- پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس:  www.iets.mporg.ir

ه-  انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرس: www.edca.ir   

درصورت تهيه اسناد از اين طريق ، اصل فيش واريزي مبلغ 250،000ريال موضوع بند2 اين آگهي ميبايست بهمراه پاكات «الف» جهت مناقصه گزار ارسال گردد .

 2-  نحوه خريدودريافت اسناد مناقصه: واريزمبلغ 000/250ریال(دويست و پنجاه هزار ريال به حروف) به حساب شماره 0106123340002 سيبا بانک ملی ايران شعبه برق خرم آباد کد(6420) بنام شرکت توزيع برق استان لرستان وارائه فيش واريزی

3-  مهلت زمانی دريافت اسنادمناقصه:ازتاريخ17/1/98تا 26/1/98درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر.

4 - آخرين مهلت تحويل پاكات : پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 5/2/98

5- زمان ومحل بازگشايي پاکات «الف» و«ج» : پاكات الف ساعت 10صبح روزشنبهمورخ 7/2/98درمحل سالن كنفرانس بازگشايي خواهند شد. وبازگشايي پاكات«ج» ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ9/2/98پس از اعلام نتایج کمیته فنی انجام خواهد شد.

6-  محل تحويل پاکات پيشنهادي: پیشنهاد دهندگان میبایست پاکات پیشنهادی خود را هم بصورت الکترونیکی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:  (www.setadiran.ir بارگزاری وارسال نموده و هم بصورت فیزیکی (دستی) به نشانی خرم آبادـخيابان انقلاب ـميدان 22 بهمن(كيو) ،بلوار ولايت، بلوار حج-ساختمان حوزه ستادی شركت توزيع برق استان لرستان- با پست سفارشي يا تحويل حضوري به دبيرخانه واخذ شماره ثبت وتاريخ تحويل ازدبيرخانه ارسال نمایند.

                                                   جهت دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

 

شرايط مناقصه:

1-      داشتن گواهی تأیید صلاحیت سال 1397 از اداره کل تعاون،كار ورفاه اجتماعی استان محل دفترمناقصه گر(پيشنهاددهنده)جهت رديف 3 جدول بالا الزامی است .

2-      حداقل سوابق كاري لازم مرتبط با موضوع مناقصه براي شركت درمناقصه ردیف 3جدول بالا یک سال شمسي ميباشد.

3-      فروشنده ملزم به رعايت استانداردهاي مرتبط با موضوع قرارداد (استانداردهاي وزارت نیرو, ملي و بين المللي) با هماهنگي دستگاه نظارت مي باشد.

4-      مناقصه گزار درردياقبول يک ياتمام پيشنهادات رسيده مختاراست .

5-      هزينه آگهی يک يا دونوبت یابیشتر درروزنامه های كثيرالانتشار کشوری يا استانی بعهده برندگان مناقصه ميباشد.

6-     به پيشنهادات مبهم ,مخدوش، مشروط، فاقدامضاء يادارای امضای غيرمجاز و سپرده های کمتر ازميزان تعيين شده،چک شخصی و نظايرآن و پيشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درآگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهدشد.

§         سايراطلاعات وجزئيات دراسنادمناقصه درج شده است. ضمناً آگهی مذکورازطريق سايت هاي ذكر شده در بالا قابل مشاهده است.

§         براي كسب اطلاعات بيشترميتوانيد با شماره تلفن 4-33228001 066  امورپشتيباني- اداره تداركات و قراردادها(داخلي324 و 326) تماس حاصل نمائيد .

                                              روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

 


:: خريد 7000 دستگاه انواع چراغ لاک پشتی و 107500 شعله انواع لامپ بخارسدیم و کم مصرف
:: 98-14
:: مناقصه شماره 98-400 تهیه وتامین سرویس لوازم اندازه گیری آمپری وعملیات اتصال انشعاب به شبکه
:: انجام عمليات نظافت ، سرويس و تعميرات روتین و موردي و پيشگيرانه شبكه‌هاي توزيع برق در نواحی شمال است
:: خرید انواع لوله پلی اتیلن و زانوی پلیکا
:: خريد انواع سيم آلومينيومي
:: خريد 13 رديف انواع يراق الات
:: خرید دو دستگاه ترانسفورماتور1600
:: خريد 150(یکصد و پنجاه) اصله پایه چراغ فلزی منشوری10 و 12 متری قابل نصب روی فونداسیون
:: خرید انواع فیوز مینیاتوری
:: خرید انواع کابل فشار ضعیف
:: مناقصات مربوط به فعالیت های جاری سال 1398 (بهره برداری/مشترکین/پشتیبانی ،مالی و اداری)
:: تهیه وتامین سرویس لوازم اندازه گیری آمپری وعملیات اتصال انشعاب به شبکه به صورت کلید دردست
:: خريد 3 دستگاه پست كمپكت با قدرت 630 كيلوولت آمپر
:: 98-2
:: 97-230
:: واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گيري غير دیماندی شهری و روستایی نواحی چهار گانه مرکز استان (باک
:: آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/1 تا 98/3
:: انجام کلیه خدمات لازم به منظور سرویس و روشن نگهداشتن چراغهای روشنایی معابر شهري وروستائي و شهرک های
:: شناسائی پیمانکاران صاحب صلاحیت و با تجربه کافی در زمینه نصب سنکرون اسکوپ و هر گونه ارائه خدمات