Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Sunday,25 August , 2019 ) ۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور
آرشیو مناقصه / مزایده
 
خانه / مزایده و مناقصات / توزيع نیروی برق استان لرستان / آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/17

توزيع نیروی برق استان لرستان
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/17

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد خريد اجناس مورد نيازخود را به شرح جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.جزئيات وشرايط مناقصه بشرح زير ميباشد:

 جهت دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

رديف

موضوع مناقصه

واحد كالا

تعداد موردنياز

شماره مناقصه

مبلغ تضمين شركت درمناقصه به ريال

مهلت زمانی دريافت اسناد

آخرين مهلت تحويل پاكات

تاريخ بازگشايي پاكات

1

خريد انواع ترانس چک , ایگنیتور , المنت فیوز و فیوز کاردی

عدد

86000

17/98

000/000/847

ازتاريخ 2/5/98تا 12/5/98درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر

تاساعت14روز سه شنبه مورخ 22/5/98

ساعت10صبح روز چهارشنبه مورخ 23/5/98

 

1-نحوه دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل PDF ازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند

     الف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:    www.setadiran.ir

ب- سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس : www.ledc.ir      

      ج- شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به آدرس www.tender.tavanir.org.ir 

      د- پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir

ه-انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرس: www.edca.ir

    درصورت تهيه اسناد از اين طريق ، اصل فيش واريزي مبلغ 250،000ريال موضوع بند2 اين آگهي ميبايست بهمراه پاكات «الف» جهت مناقصه گزار ارسال گردد .

2-   محل تحويل پاکات اسنادمناقصه: پیشنهاد دهندگان میبایست پاکات پیشنهادی خود را هم بصورت الکترونیکی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:  (www.setadiran.ir بارگزاری وارسال نموده و هم بصورت فیزیکی (دستی) به نشانی خرم آبادـخيابان انقلاب ـميدان 22 بهمن(كيو) ،بلوار ولايت، بلوار حج-ساختمان حوزه ستادی شركت توزيع برق استان لرستان- با پست سفارشي يا تحويل حضوري به دبيرخانه واخذ شماره ثبت وتاريخ تحويل ازدبيرخانه ارسال نمایند.

   

3- مدت اعتبارپيشنهادها سه ماه (90 روز) ازتاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ميباشد.

4- اعتبارريالي مناقصه ازمحل منابع داخلي شركت پیش بینی ميگردد.

      5- مدت تحويل/ اجناس از تاريخ مبادله قرارداد بمدت یکسال شمسی مي باشد .

شرايط شركت درمناقصه :

1- داشتن گواهي كيفيت و انجام آزمونهاي نوعي و نمونه (Sample tests) از آزمايشگاههايي كه به تأييد شوراي ارزيابي و تأييد صلاحيت شركت توانير رسيده باشد الزامي است .

2- فروشنده ملزم به رعايت استانداردهاي مرتبط با موضوع قرارداد ( استانداردهاي وزارت نيرو ، ملي و بين المللي ) مي باشد.  

3-شرکت درردياقبول يک ياتمام پيشنهادات رسيده  مختاراست

4- طي مدت اجراي قرارداد ، براساس تیپ جدید قرارداد ابلاغی ازطرف شرکت توانیرتعديل بهاي واحد موضوع مناقصه و قرارداد اعمال خواهد شد

 5- به پيشنهادات مبهم,مخدوش,مشروط,فاقدامضاءيادارای امضای غيرمجازوسپرده های کمترازميزان تعيين شده,چک شخصی ونظايرآن وپيشنهاداتی که بعدازانقضاءمدت مقرردرآگهی واصل شودمطلقاًترتيب اثرداده نخواهدشد.

          6 - هزينه انتشار آگهی يک يادونوبت درروزنامه های كثيرالانتشار کشوری  بعهده برندگان مناقصه ميباشد.

 

سايراطلاعات وجزئيات دراسنادمناقصه درج شده است.

·         براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4-06633228001 داخلي هاي 324 و326(واحدتداركات وقراردادها) تماس حاصل نمائيد .

 

                     روابط عمومي شركت توزيع برق استان لرستان

 

 


:: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/28
:: خريد بوستر سه فاز 5 مگا ولت آمپر- تستر شبکه و دستگاه نشت یاب
:: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/18
:: آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای خريد اجناس از شماره 98/19 تا 98/27
:: آگهی مزایده عمومی شماره 98/1
:: خرید انواع تابلو توزیع
:: تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار
:: خريد تجهیزات بهره برداری شبکه شامل انواع مفصل و سرکابل حرارتی
:: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/17
:: خريد هشت دستگاه تابلو تک سلول مجهز به دیژنکتور خلا با سکسیونر ساده و قابلیت اتوماسیون و یک دستگاه
:: آگهي مناقصات عمومي دو مرحله ای شماره 98/15 و 98/16
:: خرید 17 ردیف انواع یراق آلات هادی روکشدار
:: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/14
:: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/13
:: خريد بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرمادرمقابل كليه كاركنان خود و پيمانكاران طرف قرارداد و اشخاص ثالث و
:: تجدید مناقصه خرید تجهیزات شبکه
:: برونسپاری بانام سیم کشی 20کیلوولت هوایی جهت کاهش بار فیدر اواف 6سیلوانا در حوزه توزیع برق باکری
:: 98-61
:: خرید انواع کابل فشار ضعیف
:: خرید انواع پیچ و مهره (یکسر دوسر و دم خوکی)