Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,29 January , 2020 ) ۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
آرشیو مناقصه / مزایده
 
خانه / مزایده و مناقصات / توزيع نیروی برق استان لرستان / آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/17

توزيع نیروی برق استان لرستان
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 98/17

شركت توزيع نيروي برق استان لرستان درنظر دارد خريد اجناس مورد نيازخود را به شرح جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله ای به شركتهاي واجد شرايط و تأييد صلاحيت شده واگذار نمايد.جزئيات وشرايط مناقصه بشرح زير ميباشد:

 جهت دریافت اسناد اینجا کلیک کنید

رديف

موضوع مناقصه

واحد كالا

تعداد موردنياز

شماره مناقصه

مبلغ تضمين شركت درمناقصه به ريال

مهلت زمانی دريافت اسناد

آخرين مهلت تحويل پاكات

تاريخ بازگشايي پاكات

1

خريد انواع ترانس چک , ایگنیتور , المنت فیوز و فیوز کاردی

عدد

86000

17/98

000/000/847

ازتاريخ 2/5/98تا 12/5/98درساعات اداری از 8 صبح تا 14بعدازظهر

تاساعت14روز سه شنبه مورخ 22/5/98

ساعت10صبح روز چهارشنبه مورخ 23/5/98

 

1-نحوه دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان ميتوانند اسنادمناقصه را بصورت فايل PDF ازطريق سايت های ذيل دريافت نمايند

     الف- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:    www.setadiran.ir

ب- سايت شركت توزيع برق استان لرستان به آدرس : www.ledc.ir      

      ج- شبكه اطلاع رساني معاملات توانير به آدرس www.tender.tavanir.org.ir 

      د- پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir

ه-انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرس: www.edca.ir

    درصورت تهيه اسناد از اين طريق ، اصل فيش واريزي مبلغ 250،000ريال موضوع بند2 اين آگهي ميبايست بهمراه پاكات «الف» جهت مناقصه گزار ارسال گردد .

2-   محل تحويل پاکات اسنادمناقصه: پیشنهاد دهندگان میبایست پاکات پیشنهادی خود را هم بصورت الکترونیکی( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:  (www.setadiran.ir بارگزاری وارسال نموده و هم بصورت فیزیکی (دستی) به نشانی خرم آبادـخيابان انقلاب ـميدان 22 بهمن(كيو) ،بلوار ولايت، بلوار حج-ساختمان حوزه ستادی شركت توزيع برق استان لرستان- با پست سفارشي يا تحويل حضوري به دبيرخانه واخذ شماره ثبت وتاريخ تحويل ازدبيرخانه ارسال نمایند.

   

3- مدت اعتبارپيشنهادها سه ماه (90 روز) ازتاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ميباشد.

4- اعتبارريالي مناقصه ازمحل منابع داخلي شركت پیش بینی ميگردد.

      5- مدت تحويل/ اجناس از تاريخ مبادله قرارداد بمدت یکسال شمسی مي باشد .

شرايط شركت درمناقصه :

1- داشتن گواهي كيفيت و انجام آزمونهاي نوعي و نمونه (Sample tests) از آزمايشگاههايي كه به تأييد شوراي ارزيابي و تأييد صلاحيت شركت توانير رسيده باشد الزامي است .

2- فروشنده ملزم به رعايت استانداردهاي مرتبط با موضوع قرارداد ( استانداردهاي وزارت نيرو ، ملي و بين المللي ) مي باشد.  

3-شرکت درردياقبول يک ياتمام پيشنهادات رسيده  مختاراست

4- طي مدت اجراي قرارداد ، براساس تیپ جدید قرارداد ابلاغی ازطرف شرکت توانیرتعديل بهاي واحد موضوع مناقصه و قرارداد اعمال خواهد شد

 5- به پيشنهادات مبهم,مخدوش,مشروط,فاقدامضاءيادارای امضای غيرمجازوسپرده های کمترازميزان تعيين شده,چک شخصی ونظايرآن وپيشنهاداتی که بعدازانقضاءمدت مقرردرآگهی واصل شودمطلقاًترتيب اثرداده نخواهدشد.

          6 - هزينه انتشار آگهی يک يادونوبت درروزنامه های كثيرالانتشار کشوری  بعهده برندگان مناقصه ميباشد.

 

سايراطلاعات وجزئيات دراسنادمناقصه درج شده است.

·         براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 4-06633228001 داخلي هاي 324 و326(واحدتداركات وقراردادها) تماس حاصل نمائيد .

 

                     روابط عمومي شركت توزيع برق استان لرستان

 

 


:: خرید 72 دستگاه رایانه شخصی(PC) (تجدید)
:: خرید انواع چراغ لاک پشتی
:: خرید آمپرمتر 20 کیلوولت رادیوئی، فازمتر دوبل و تستر ولتاژ شبکه
:: خریدانواع کابل فشار متوسط آلومینیومی
:: خرید انواع کابل فشارضعیف مسی وآلومینیومی
:: آگهــي فراخوان مزايده عمومي شماره 98/2
:: خرید انواع تابلو کمپکت
:: خرید سه دستگاه اتوبوستر سه فاز بیست کیلوولت
:: خرید370 اصله انواع تیر چوبی 9 و 12 متری
:: قرائت کنتور و قطع و وصل و... کلل استان و نصب و اصلاح کنتور کل استان بجز شهرستان ارومیه
:: فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره98/33
:: تعویض سیم مسی به کابل خودنگهدار (38-11-98)
:: خرید ترانسفورماتور کم تلفات(37-11-98)
:: خرید2502 اصله انواع تیر بتنی 9 و 12 و 15 متری
:: فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره98/32
:: خرید 72100 دستگاه انواع کنتور تکفاز و سه فاز چندتعرفه دیجیتالی
:: خرید یک دستگاه بالابر 17 متری خط سرد و یک دستگاه بالابر 18 متری خط گرم
:: خرید اقلام و تجهیزات برقی
:: ارائه خدمات مهندسی به منظور طراحی ، تهیه نقشه , تهیه پروژه , نظارت و مدیریت بر اجرای پروژه های ساختم
:: اجرای عملیات کاهش تلفات شهرستان سیرجان (36-11-98)