Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Thursday,15 November , 2018 ) ۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۴ آبان
  صفحه اصلی » » درباره ما

درباره ما

فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ارتقاء وجهه شرکتهای توزیع برق در جامعه از طریق افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات آنها.

تسهیل و تسریع امور شرکتهای عضو در مناسبات با شرکت توانیر و وزارت نیرو.

ارتقاء جایگاه انجمن صنفی در صنعت برق کشور از طریق ارائه خدمات مناسب به تمامی ذینفعان انجمن

ایجاد، برقراری و توسعه ارتباطات دو سویه با تمامی ذینفعان جهت رفع یا کاهش محدودیتها.

درباره ما,انجمن,درباره انجمن,انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق درباره ما,انجمن,درباره انجمن,انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق About_Us None EDCA درباره ما معرفی انجمن درباره