Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Wednesday,18 October , 2017 ) ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
  صفحه اصلی » » درباره ما » مسیر حرکتی انجمن

مسیر حرکتی انجمن

 

 

 مسیر حرکتی انجمن صنفی شرکتهای توزیع نیروی برق

مأموریت انجمن

با توجه به تجربیات گذشته انجمن از طرفی و اساسنامه مصوب از طرف دیگر، فلسفه وجودی این انجمن و مأموریت آن، بشرح زیر مشخص گردیده است.

*        حمایت، دفاع و پشتیبانی از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء

*         دریافت، جمع بندی و انسجام بخشی نظرات، خواسته ها، نیازها و انتظارات اعضاء و برنامه ریزی و پیگری برای برآورده سازی آنها

*         فراهم کردن بسترهای لازم برای بهبود، رشد و تعالی اعضاء 

*         تعامل و همکاری با تمامی گروه های ذی نفع به منظور ارتقاء جایگاه انجمن صنفی و دستیابی به اهداف این انجمن

  *        ارائه دیدگاه های راهگشا در قالب مشاوري امين و حرفه اي در بخش توزيع براي صنعت برق كشور فارغ از محدوديتهاي بخش دولتي و ملاحظات حاكم برآن

  *         ایجاد كانال های ارتباطي قدرتمند و مؤثر بين شركت هاي توزيع

  *        گردآوری مطالبات صنفی منطقی بخش توزیع از سراسر کشور و اطلاع رسانی به موقع و مؤثر و هماهنگ به مدیران ارشد صنعت برق کشور

  *        حمایت و تقویت فضای مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و استعدادهای پنهان در شرکت ها برای حل مسائل مبتلا به این صنعت زیربنائی کشور

  *         ارتقاء جایگاه علمی و عملی بخش توزیع برق در مراکز تصمیم گیری کشور و در سطح بین المللی

      

آرمان یا چشم انداز انجمن 

مؤثرترین تشکل غیر دولتی (NGO) برای ایجاد تحولات بنیادی در صنعت توزیع نیروی برق کشور در راستای چشم انداز جهانی صنعت برق  در سال 2025 

اهداف بلند مدت - اهداف عالیه انجمن

انجمن تا پایان سال 1400 به سمت اهداف 5 گانه زیر حرکت خواهد کرد:

 • تقویت همکاری با ذینفعان در راستای چشم انداز
 • توسعه مشارکت همه جانبه با شرکت های توزیع نیروی برق به منظور بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات به اعضاء
 •  افزایش تأثیرگذاری انجمن در تصمیم گیری های حاکمیت مرتبط با شرکت های توزیع نیروی برق
 • حمایت در جهت ارتقای وضعیت مالی شرکت های توزیع
 •  ترغیب، تشویق و حمایت از شرکت های توزیع نیروی برق کشور  در راستای اهداف جهانی صنعت برق برای حداکثرکردن ارزش افزوده برق مبتنی بر سه محور:

*        پاسخگویی به نیازهای جامعه دیجیتال

*        بهبود بهره وری

*        افزایش قابلیت اطمینان برق

خط مشی انجمن

 •  بهبود و افزایش سطح کیفیت خدمات قابل ارائه توسط انجمن صنفی
 •  همکاری در جهت افزایش سطح کیفیت خدمات قابل ارائه توسط اعضاء
 •  توسعه ظرفیت مدیریتی، فنی و علمی اعضاء
 •  ارتقاء جایگاه اعضاء در کشور و سایر کشورها  
 •  اهمیت دادن به موضوعاتی که باعث رشد و تعالی اعضاء می گردد از جمله نظم و انضباط فردی و گروهی، خلاقیت و نوآوری، کار تیمی، مهارت های ارتباطی مؤثر، الگوبرداری و بهینه کاوی، تصمیم سازی و تصمیم گیری بر اساس واقعیات، قرار گرفتن در مسیر مدیریت استراتژیک.
 • توجه به مباحث زیست محیطی و مدیریت مصرف
 •  توجه به سرمایه های انسانی و ارتقای آنها
 • رعایت عدل و انصاف نسبت به اعضا 
 • ارتقای متوازن شرکت های توزیع برق

ذینفعان انجمن

 • دولت، وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی توانیر
 • شرکت های توزیع نیروی برق کشور
 • مجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم)
 •  نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی 

راهبردها و استراتژی های انجمن

برای رسیدن به اهداف و آرمانهای انجمن، راهکارهای زیر در نظر گرفته شده است:

 •  ارتباط و تعامل مستمر و مؤثر با ذینفعان برای ایجاد زمینه های مناسب در جهت دستیابی به اهداف.
 •  ارتقاء و تحکیم جایگاه انجمن صنفی در ساختار صنعت برق کشور از طریق معرفی توانمندی های آن به ذینفعان.
 •  فراهم کردن بسترهای لازم به منظور شناسایی روش ها و تکنولوژی های جدید در صنعت توزیع نیروی برق از طریق الگوبرداری به منظور دستیابی به اهداف جهانی صنعت برق.
 • تقویت همکاری، تعمیق اعتماد دوسویه و همراهی با بخشهای ذیربط وزارت نیرو و شرکت توانیر برای خروج از چالش های پیش رو
 •  برگزاری جلسات مشترک با مدیران ارشد وزارت نیرو، شرکت توانیر و سایر مراکز تصمیم گیری به منظور تأثیرگذاری در سیاست های کلان صنعت توزیع برق کشور.
 •  برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور مدیران و کارشناسان شرکت های توزیع و صنعت برق در خصوص مسائل و مشکلات موجود و یافتن راه های برون رفت از آنها.
 •  بررسی و شناسائی چالش های بخش توزیع صنعت برق و ارائه راه کارهای برون رفت از آنها.
 •  تقویت و توسعه فعالیت های بهبود مستمر در شرکت های توزیع نیروی برق.
 • ترغیب، تشویق و حمایت از شرکت های توزیع نیروی برق کشور در راستای موضوعات استراتژیک صنعت برق در سایر کشورهای جهان با افق 2025 شامل سه محور زیر:

              *        افزایش قابلیت اطمینان برق

              *        هوشمندسازی شبکه های توزیع

              *        حل تضاد کربن و انرژی

اهداف کوتاه مدت

با توجه به مصوبات هیأت مدیره و نیازهای مطرح شده از سوی اعضا، اهداف سال 1395 انجمن در راستای آرمان و خط مشی ها، بشرح زیر عنوان می گردد:

 • سازمان ها برای دستیابی به اهداف بلند مدت باید آنها را برای بازه های زمانی سالانه و یا دوسالانه به قسمت های کوچکتری تحت عنوان اهداف میان مدت و خرد تقسیم کنند و طی آن بازۀ زمانی انجمن نیز علیرغم اینکه اهداف دوسالانه ای برای پایان 95 تدوین کرده بود، در ابتدای سال 95 با توجه به سیاست های راهبردی اقتصاد مقاومتی مورد بازنگری قرارداد تا ضمن تدوین بودجه ای کاملاً انقباضی برای انجمن مقرر شود که پس از هماهنگی های لازم با ستاد اقتصاد مقاومتی دروزارت نیرو، در صورت لزوم اهداف دیگری نیز مشخص و به اهداف اولیه اضافه گردد. اما در حال حاضر مهمترین اهداف که بر اساس آن ها برنامه های عملیاتی تهیه شده است به قرار زیر است.
 • گسترش و ساماندهی روش های ارتباطی با مدیران ارشد وزارت نیرو، توانیر، کمیسیون انرژی مجلس، مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادها و سازمان های ذیربط به منظور هم اندیشی در خصوص موارد و مسائل شرکت های توزیع نیروی برق بر اساس مصوبات هیأت مدیره.   
 • شناسائی چالش های بخش توزیع برق و تهیه حداقل یک گزارش تحلیلی و تعیین راهکارهای عملی از طریق هر یک از کمیسیون های تخصصی مالی، بازار برق، بهره برداری، خدمات مشترکین، مهندسی و برنامه ریزی، منابع انسانی، حقوقی بهبود مستمر و کمیسیون ورزشی و رفاهی و ارائه آن به مسئولان مربوطه به منظور تصمیم سازی مؤثر در خصوص شرکت های توزیع نیروی برق کشور.
 •  حضور در کنفرانس سیرد جهانی سال های 2016 هلسینکی و 2017 گلاسکو و برگزاری چهارمین کنفرانس منطقه ای سیرد در تهران.
 • ترغیب و تشویق شرکت های توزیع نیروی برق جهت استقرار نظام مدیریت کایزن و 5S و تلاش برای جاری سازی این نظام در حداقل 20 شرکت و برگزاری اولین دوره ارزیابی مربوطه با همکاری مؤسسه JCCME ژاپن.  
 • برگزاری حداقل 6 نشست مشترک با حضور صنعت برق و دانشگاه در قالب سیرد.
 •  برگزاری 10 نشست منظم و برنامه ریزی شده در قالب اجلاس مدیران عامل منطقه ای با حضور اعضای هیأت مدیره انجمن
 • توسعه و ارتقاء جایگاه  وبسایت انجمن به عنوان پایگاه اطلاع رسانی و هم اندیشی صنعت توزیع نیروی برق.
 •  انتشار حداقل 10 عنوان کتاب مورد نیاز صنعت توزیع نیروی برق کشور شامل : جشنواره های نوآوری شرکت های توزیع نیروی برق، سری کتاب های ره آورد سفر، ترجمه گزارش های ویژه کنفرانس جهانی سیرد، مجموعه مقالات کنفرانس های منطقه ای سیرد، گزارش ویژه کنفرانس های منطقه ای سیرد تهران.
 •  برگزاری سومین جشنواره نوآوری های شرکت های توزیع نیروی برق در نیمه دوم سال 1395
 •  اعزام 4 گروه به دوره های آموزشی خارج از کشور
 •  مطالعه تحلیلی سند راهبردی صنعت برق سایر کشورهای جهان برای سال 2025 تا 2050 و استخراج شاخص های عملیاتی جهت ترسیم فعالیت های شرکت های توزیع نیروی برق برای حرکت مستمر در این مسیر. 

 

"مسیر حرکتی انجمن,درباره,انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق" "مسیر حرکتی انجمن,درباره,انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق" EDCA_Roadmap None None None انجمن صنفی شرکت های توزیع نیروی برق درباره مسیر حرکتی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع نیروی برق

تاریخ انتشار : ۱۳۹۰ سه شنبه ۲۹ آذر