Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Friday,20 April , 2018 ) ۱۳۹۷ جمعه ۳۱ فروردين
  صفحه اصلی » » کمیسیون ها » کمیسیون بازار برق

کمیسیون بازار برق

 

کمیسیون بازار برق

حدود چهار سال است که از تشکیل کمیسیون بازار برق در این انجمن می گذرد. اعضای این کمیسیون بنابر توافق همکاران، با برگزاری انتخابات  و از بین مدیران بازار برق سی ونه شرکت  توزیع انتخاب می گردند. البته با توجه به نوع فعالیت این کمیسیون همواره یکی از مدیران بازار برق ، شرکت برق منطقه ای بنمایندگی از سوی کلیه برقهای منطقه ای، در این کمیسیون حضور دارد. این کمیسیون یکی از فعال ترین و قدیمی ترین کمیسیون های انجمن است . این کمیسیون با برگزاری جلسات ماهیانه، نسبت به اولویت بندی مسائل و چالشهای خریداران بازار برق اقدام نموده است. این کمیسیون با ایجاد تعاملات سازنده،  نسبت به ایجاد فضای تبادل نظر و اشتراک تجربیات بازیگران و جلب مشارکت فعالین بازار برق بسیار فعال بوده است. همچنین با همکاری با دبیرخانه هیات تنظیم بازار، شرکت مدیریت شبکه و دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت توانیر، زمینه مشارکت در تدوین آیین نامه ها و رویه های بازار برق و ارائه نقطه نظرات مشورتی را به وجود آورده است .

از جمله فعالیتهای شاخص این کمیسیون در سال 94 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در سطح کلیه مدیران و کارشناسان بازار برق شرکتهای توزیع بوده که خوشبختانه این دوره ها بازخورد بسیار مثبتی داشته و ضمن اقبال بسیار زیاد همکاران، بطور قابل توجهی  نیز در ارتقا سطح علمی همکاران شرکتهای توزیع در حوزه بازار برق موثر بوده است.از سایر فعالیتهای این کارگروه میتوان به ویرایش دستورالعمل های مختلفی که در هیئت محترم تنظیم بازار به تصویب رسیده بوده، اشاره داشت که این مهم با همفکری همکاران در هیئت و شرکت مدیریت شبکه صورت گرفته که برخی از این دستورالعمل ها در نوبت طرح در هیئت و تصویب ویرایش جدید آنها است. 

ارائه نقطه نظرات نحوه تعاملات بورس به شرکت بورس انرژی، همکاری و همیاری با کمیته توسعه بورس انرژی شرکت توانیر و ارائه مدل پیشنهادی ، تشریک مساعی در خصوص اصلاح قرارداد فروش برق به خریداران، ارائه پیشنهادات اصلاحی در خصوص بسیاری از دستورالعمل ها از جمله  دستورالعمل اندازه گیری و واگذاری کنتورهای outgoing، پیشنهاد اصلاح و ویرایش رویه رسیدگی به اعتراضات صورت حساب های خریداران، پیشنهاد اصلاحی دستورالعمل یارانه متقاطع و خرده فروشی برق و .... از دیگر فعالیت های این کارگروه می باشد.

این کارگروه همواره بصورت ماهانه جلسات خود را برگزار می نماید که بعضاً در صورت نیاز تشکیل برخی از جلسات درفاصله زمانی کمتر از یک ماه نیز انجام می گردد. یکی از اثرات بسیار شاخص تشکیل این کمیسیون ، افزایش سطح علمی و توانمندی همکاران جهت حضور در بازار و نیز مد نظر قرار گرفتن نقطه نظرات شرکتهای توزیع در هیئت تنظیم و سایر نهادهای تصمیم گیر است.

 
 
 

 

 صورتجلسه شماره 1

 صورتجلسه شماره 2

 

Power-Market-commission None None None None None None