Home About us Contact us English
جستجو :   
وب سایت رسمی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع نیروی برق
( Friday,20 April , 2018 ) ۱۳۹۷ جمعه ۳۱ فروردين
  صفحه اصلی » » کمیسیون ها » کمیسیون بهبود مستمر

کمیسیون بهبود مستمر

 

کمیسیون بهبود مستمر

با توجه به نیازبه راهبری منسجم و مؤثر و استقرار هماهنگ و یکپارچه سیستم ها و مدل های مديريتی در شرکت های توزیع و ضرورت وجود یک مسیر حرکت مشخص، منسجم و مؤثر در شرکت ها و همچنین یکپارچه سازی ارزيابي¬هاي متعدد، موازی و بعضاً متناقض از سوی سازمان های بالادستی و نیز تسری اعتقاد به مقوله بهبود مستمر فعاليت‌ها و كيفيت انجام كارها ونیز جلب توجه بیش از پیش مدیران ارشد بخش توزیع به مقوله مدیریت، بهره وری و سرمایه های انسانی به طور شایسته و به منظور بهبود مستمر موارد یاد شده ، کمیسیون بهبود مستمر، به عنوان یکی از بازوهای تصمیم ساز توسط این  انجمن ، با حضور تعدادی از مدیران دفاتر توسعه مدیریت و تحول اداری از شرکت های توزیع، در آذرماه 1394 تشکیل که در ابتدا مقرر گردید  برای اینکه بتواند خدمات مناسب، منسجم و مؤثری در زمینه مدیریت، سیستم های مدیریتی، مدل های تعالی، مدیریت استراتژیک، بهره وری و به طور کلی نظام مدیریت بهبود مستمر به شرکت های توزیع نیروی برق ارائه نماید، برای این کمیسیون یک مسیر حرکت (نقشه راه) اثربخش، مشخص و تدوین گردد،  که بر همین اساس این کمیسیون در سه نوبت  جلسه ای که در سال 94 تشکیل داد  نسبت به تدوین ماموریت و چشم انداز اهداف و ارزشهای محوری کمیسیون اقدام نمود .

 

continuous-improvement-Commissiom None None None None None None